• 0( 0 نقد و بررسی )
    0 دانشجو

    معرفی دوره تدوین یا پیوند قطعات فیلم به یکدیگر یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین عناصر سینما است که…

    460,000 تومان